אפוסטיל

אפוסטיל הוא אישור (בד"כ בצורת מדבקה) הניתן ע"י מדינה החברה באמנת האג משנת 1961 עבור מדינה אחרת החברה באותה אמנה (ישראל, גרמניה, אוסטריה והרבה מדינות אחרות חברות באמנה הזו). האפוסטיל מאשר שהמסמך שעליו הוא מודבק הוא אכן מסמך מקורי של המדינה המאשרת. למשל: תעודת לידה ישראלית או תרגום ישראלי של התעודה מעברית לשפה זרה הם מסמכים ישראלים שמקוריותם מוכחת באמצעות אפוסטיל ישראלי. כנ״ל לגבי תעודות מגרמניה או מאוסטריה המוגשות בישראל עם אפוסטיל גרמני או אוסטרי.

חשוב לדעת שבתוך האיחוד האירופאי אין צורך באפוסטיל. כלומר, כל מדינה באיחוד - כולל כמובן גרמניה ואוסטריה (ובפועל גם שווייץ) - מוותרת למדינות האחרות על הצורך באפוסטיל ומקבלת את התעודות שלהן ללא אפוסטיל. המשמעות עבורכם היא ששאלת האפוסטיל עולה רק לגבי מסמך לא-אירופאי שמוגש באיחוד או להיפך. למשל: תעודת לידה ישראלית או אמריקאית שמוגשת בגרמניה או באוסטריה. גם תרגומים מחוץ לאיחוד, למשל מישראל ומארה״ב, הם מסמכים זרים שצריכים אפוסטיל כשהם מוגשים במדינה החברה באיחוד האירופאי. אבל מסמכים ותרגומים רשמיים מתוך האיחוד (כמו התרגומים שלי) אינם צריכים אפוסטיל כשהם מוגשים במדינה אחרת באיחוד האירופאי.

דוגמא למדבקת אפוסטיל ישראלית

אפוסטיל, כמדבקה פיזית שמאשרת מקוריות של תעודה פיזית, רלוונטי רק כאשר מדובר בהגשה של המסמכים המקוריים. כלומר, כל ההסברים המעשיים להלן מתייחסים לתעודות על נייר ולא להגשה דיגיטלית:

אפוסטיל ישראלי

אפוסטיל ישראלי רלוונטי למסמכים ישראלים שמוגשים במדינות אחרות, למשל בגרמניה ובאוסטריה. כלומר המקור הישראלי עם סמל המדינה שכתוב בעברית. את האפוסטיל מדביקים על המקור הישראלי במשרד החוץ:
https://www.gov.il/he/departments/general/imut_mismachim_zmanim

במקום לנסוע לירושלים אפשר גם לשלם לחברת שליחים שתעשה זאת במקומכם (יש בישראל כמה חברות שעוסקות בזה). 

את האפוסטיל אפשר לעשות לפני, אחרי או במקביל לתרגום שלי - זה לא משנה, כיוון שזו מדבקה דו-לשונית על הצד האחורי של המקור הישראלי, שאינו רלוונטי לתרגום (מה שצריך לתרגם זה תמיד הצד הקדמי). 

לגבי תעודות נישואין ישראליות, כדי לקבל אפוסטיל ישראלי צריך לבצע קודם ״אשרור״ במשרד הדתות (גם כאן מדובר במדבקה דו-לשונית על הצד האחורי):
https://www.gov.il/he/departments/guides/ratification_of_marriage_certificates

אם אתם נמצאים בחו״ל, למשל בגרמניה, אפשר לבקש את התעודה הישראלית הדרושה לכם דרך הקונסוליה הישראלית הקרובה אליכם (למשל ברלין/מינכן/וינה) ומשרד החוץ ישלח אותה לקונסוליה עם אפוסטיל. הרבה ישראלים (ואני בתוכם) לא חושבים מראש על הצורך באפוסטיל, אז לפעמים אני נשאל אם זה באמת חשוב או שאפשר גם בלי - אז ככה: עקרונית תמיד צריך, כי ישראל אינה באיחוד האירופאי, אבל לפני הרבה שנים התחתנתי כאן - וזה לא אקט משפטי זניח - ללא אפוסטילים על תעודת הלידה ותמצית הרישום שלי מישראל (או בקיצור: לנסות תמיד אפשר, אם לא איכפת לכם להסתכן בעיכובים).

שימו לב שהתרגומים שלי אינם מסמכים ישראלים - כמתרגם מוסמך לפי החוק הגרמני, התרגומים שלי הם תעודות אירופאיות. האפוסטיל הישראלי רלוונטי אך ורק למסמכים ישראלים, כלומר לתעודה המקורית בעברית ולתרגומים מישראל. אבל על התרגומים שלי, כמסמכים אירופאים, לא צריך (ולא ניתן) לקבל אפוסטיל ישראלי. 


אפוסטיל גרמני

אפוסטיל על תעודות גרמניות (שמוגשות בישראל) מקבלים במדינת-המחוז שהוציאה את התעודה. למשל, אפוסטיל עבור תעודות ברלינאיות מקבלים כאן.

כמתרגם מוסמך לפי החוק הגרמני, ניתן כמובן לקבל במידת הצורך אפוסטיל גרמני גם על התרגומים שלי מגרמנית לעברית. כלומר, התרגום שלי מהווה, כשלעצמו, תעודה מקורית של גרמניה. שימו לב שאפוסטיל גרמני רלוונטי רק אם אתם מגישים את המסמך מחוץ לאיחוד האירופאי (למשל במשרד הפנים בישראל). במקרה כזה אתם צריכים אפוסטיל גרמני לכל תעודה גרמנית, למשל: אפוסטיל גרמני על תעודת לידה גרמנית ואפוסטיל גרמני על התרגום של תעודת הלידה מגרמנית לעברית.

כיוון שאני בעל הסמכה מבית המשפט המחוזי של ברלין, את האפוסטיל על התרגום שלי מגרמנית לעברית ניתן לקבל בבית המשפט הנ״ל. למחלקת האפוסטיל של בית המשפט יש כמובן דוגמאות של החותמת שלי ושל החתימה שלי כדי לאמת שהתרגום אכן בוצע על ידי. פרטים נוספים אפשר למצוא בעמוד הזה באתר בית המשפט. בפועל, אין צורך להגיע לבית המשפט - הרבה יותר פשוט לעשות זאת בדואר. אם אתם רוצים אוכל לטפל בזה עבורכם.

לגבי תרגומים שלי מעברית לגרמנית, שמוגשים בגרמניה או באוסטריה (ובפועל גם בשווייץ), הרי שכלל אין צורך באפוסטיל כיוון שהתרגומים שלי הם תעודות אירופאיות שמוגשות באיחוד האירופאי.

אפוסטיל אוסטרי

אפוסטיל על תעודות אוסטריות (שמוגשות בישראל) מקבלים במשרד לאימותים קונסולריים בוינה. אוסטריה זו מדינה קטנה אז הבירוקרטיה שם קצת יותר פשוטה מהמקבילה הגרמנית.