מונחים חשובים

Ermächtigung - הסמכה

תרגום מוסמך עם חתימה וחותמת של מתרגם מוסמך תקף בכל מקום בגרמניה וכל רשות ממשלתית, בית משפט, אוניברסיטה וכיו"ב חייבים לקבל את התרגום. זוהי הסמכה לבצע תרגומים מחייבים וקבילים משפטית - בישראל זה נקרא "תרגום נוטריוני" אבל בגרמניה תרגומים כאלה מבוצעים על ידי מתרגמים שקיבלו הסמכה מהמדינה לצורך זה. ההסמכה ניתנת על ידי בית המשפט המחוזי באחת ממדינות המחוז של הפדרציה הגרמנית. כל מדינת מחוז מסמיכה על פי חוק מקומי שלה.

מאחר וגרמניה מורכבת משש-עשרה מדינות עם חוקי הסמכה נפרדים, קיימים חוקים שונים המשתמשים במונחים שונים בגרמנית למתרגמים בעלי הסמכה (vereidigte / beeidigte / öffentlich bestellte / ermächtige Übersetzer), אבל למעשה מדובר במונחים מקבילים וזהים מבחינה משפטית. במדינת המחוז של ברלין המונח הרשמי הוא ermächtigte Übersetzer, כלומר מתרגמים מוסמכים.

ההסמכה לעולם אינה "כללית", אלא תמיד צמודה לשפה זרה ספציפית והיא תקפה לשני הכיוונים (למשל בהסמכה שלי: מעברית לגרמנית ומגרמנית לעברית). פרטים אלה מופיעים בחותמת הרשמית של המתרגם המוסמך. דוגמא לחותמת שלי תמצאו בעמוד הראשי של האתר.


אימות רשמי (של עותק כנאמן למקור) - Amtliche Beglaubigung

ראו כאן.


אפוסטיל - Apostille

לאפוסטיל הקדשתי עמוד נפרד.