מונחים חשובים

Ermächtigung - הסמכה

תרגום מוסמך עם חתימה וחותמת של מתרגם מוסמך תקף בכל מקום בגרמניה וכל רשות ממשלתית, בית משפט, אוניברסיטה וכיו"ב חייבים לקבל את התרגום. זוהי הסמכה לבצע תרגומים מחייבים וקבילים משפטית - בישראל זה נקרא "תרגום נוטריוני" אבל בגרמניה תרגומים כאלה מבוצעים על ידי מתרגמים שקיבלו הסמכה מהמדינה לצורך זה. ההסמכה ניתנת על ידי בית המשפט המחוזי באחת ממדינות המחוז של הפדרציה הגרמנית. כל מדינת מחוז מסמיכה על פי חוק מקומי שלה.

מאחר וגרמניה מורכבת משש-עשרה מדינות עם חוקי הסמכה נפרדים, קיימים חוקים שונים המשתמשים במונחים שונים בגרמנית למתרגמים בעלי הסמכה (vereidigte / beeidigte / öffentlich bestellte / ermächtige Übersetzer), אבל למעשה מדובר במונחים מקבילים וזהים מבחינה משפטית. במדינת המחוז של ברלין המונח הרשמי הוא ermächtigte Übersetzer, כלומר מתרגמים מוסמכים.

ההסמכה לעולם אינה "כללית", אלא תמיד צמודה לשפה זרה ספציפית והיא תקפה לשני הכיוונים (למשל בהסמכה שלי: מעברית לגרמנית ומגרמנית לעברית). פרטים אלה מופיעים בחותמת הרשמית של המתרגם המוסמך. דוגמא לחותמת שלי תמצאו בעמוד הראשי של האתר.


אימות רשמי (נאמן למקור) - Amtliche Beglaubigung

אימות רשמי הוא אישור מחייב וקביל משפטית שעותק של מסמך כלשהו נאמן, כלומר זהה למקור, כך שניתן להגישו במקום המסמך המקורי. על ידי הגשת עותק מאומת רשמית, אתם יכולים לשמור אצלכם את המסמך המקורי (שהוא כמובן בעל ערך רב יותר, כיוון שתמיד ניתן להפיק ממנו עוד עותקים מאומתים). ניתן לבצע אימות רשמי גם למסמך העברי מישראל וגם לתרגום לגרמנית - למרות שמדובר "רק" בתרגום, הוא נחשב למסמך מקורי בגלל החותמת והחתימה (המקוריות) של המתרגם. ישנם מוסדות שמבקשים מראש שלא תגישו את המסמכים המקוריים, אלא רק עותקים מאומתים שלהם, למשל כדי לבצע סריקה למחשב ולגרוס את העותק ששלחתם. אימות רשמי ניתן לבצע בלשכות אוכלוסין (עיריות), בבתי משפט ואצל נוטריונים.

שימו לב שמתרגמים - גם מתרגמים מוסמכים - אינם רשאים לאמת עותקים כזהים למקור, כיוון שההסמכה תקפה רק לתרגום. כלומר: המתרגם מאשר עם החותמת והחתימה שלו שמדובר בתרגום מוסמך של המסמך הזר, אבל אסור למתרגם לאשר עותקים חדשים של המסמך הזר כזהים למקור.


אפוסטיל - Apostille

אפוסטיל היא אישור (בד"כ בצורת מדבקה) הניתן ע"י מדינה החברה באמנת האג משנת 1961 עבור מדינה אחרת החברה באותה אמנה (ישראל, גרמניה, אוסטריה והרבה מדינות אחרות חברות באמנה הזו). האפוסטיל מאשר שהמסמך שעליו הוא מודבק הוא אכן מסמך מקורי של המדינה המאשרת. כשמגישים תעודות ישראליות בגרמניה או באוסטריה ולהיפך, תעודות מגרמניה או מאוסטריה המוגשות בישראל, בדרך כלל צריך להגיש אותן בצירוף אפוסטיל. אפוסטיל על תעודות גרמניות מקבלים במדינת-המחוז שהוציאה את התעודה (למשל, אפוסטיל עבור תעודות ברלינאיות מקבלים כאן). אפוסטיל על תעודות ישראליות מקבלים במשרד החוץ הישראלי. אפוסטיל על תעודות אוסטריות מקבלים במשרד לאימותים קונסולריים בוינה.

מאחר ואני מתרגם מוסמך, יש אפשרות לקבל במידת הצורך אפוסטיל גרמני גם על התרגומים שלי. כלומר, התרגום שלי מהווה כשלעצמו תעודה מקורית של גרמניה. זה רלוונטי רק להגשה מחוץ לאיחוד האירופאי (למשל, עבור משרד ממשלתי בישראל). כיוון שאני בעל הסמכה ממדינת המחוז של ברלין, את האפוסטיל עבור התרגומים שלי ניתן לקבל בבית המשפט המחוזי של ברלין. למחלקת האפוסטיל של בית המשפט יש כמובן עותקים של החותמת שלי ושל החתימה שלי כדי לאמת שהתרגום אכן בוצע על ידי. פרטים נוספים אפשר למצוא בעמוד הזה.