מונחים חשובים

Ermächtigung - הסמכה

הסמכה לבצע תרגומים מחייבים וקבילים משפטית - בישראל זה נקרא "תרגום נוטריוני" אבל בגרמניה תרגומים כאלה מבוצעים על ידי מתרגמים שקיבלו הסמכה מהמדינה לצורך זה. ההסמכה ניתנת על ידי בית המשפט המחוזי באחת ממדינות המחוז של הפדרציה הגרמנית. כל מדינת מחוז מסמיכה על פי חוק מקומי שלה ומאחר וגרמניה מורכבת משש-עשרה מדינות עם חוקי הסמכה נפרדים, קיימים חוקים שונים המשתמשים במונחים שונים בגרמנית למתרגמים בעלי הסמכה (vereidigte / beeidigte / öffentlich bestellte / ermächtige Übersetzer), אבל למעשה מדובר במונחים מקבילים. במדינת המחוז של ברלין המונח הרשמי הוא ermächtigte Übersetzer, כלומר מתרגמים מוסמכים. ההסמכה לעולם אינה "כללית", אלא תמיד צמודה לשפה זרה ספציפית והיא תקפה לשני הכיוונים (למשל: מעברית לגרמנית ומגרמנית לעברית).


אימות רשמי (נאמן למקור) - Amtliche Beglaubigung

אימות רשמי הוא אישור מחייב וקביל משפטית שעותק של מסמך כלשהו נאמן, כלומר זהה למקור, כך שניתן להגישו במקום המסמך המקורי. על ידי הגשת עותק מאומת רשמית, אתם יכולים לשמור אצלכם את המסמך המקורי (שהוא כמובן בעל ערך רב יותר, כיוון שתמיד ניתן להפיק ממנו עוד עותקים מאומתים). ניתן לבצע אימות רשמי גם למסמך העברי מישראל וגם לתרגום לגרמנית - למרות שמדובר "רק" בתרגום, הוא נחשב למסמך מקורי בגלל החותמת והחתימה (המקוריות) של המתרגם. ישנם מוסדות שמבקשים מראש שלא תגישו את המסמכים המקוריים, אלא רק עותקים מאומתים שלהם, למשל כדי לבצע סריקה למחשב ולגרוס את העותק ששלחתם. אימות רשמי ניתן לבצע בלשכות אוכלוסין (עיריות), בבתי משפט ואצל נוטריונים.

שימו לב שמתרגמים - גם מתרגמים מוסמכים - אינם רשאים לאמת עותקים כזהים למקור, כיוון שההסמכה תקפה רק לתרגום. כלומר: המתרגם מאשר עם החותמת והחתימה שלו שמדובר בתרגום מוסמך של המסמך הזר, אבל אסור למתרגם לאשר עותקים חדשים של המסמך הזר כזהים למקור.


אפוסטיל - Apostille

תרגום מוסמך עם חתימה וחותמת של מתרגם מוסמך תקף בכל מקום בגרמניה וכל רשות ממשלתית, בית משפט, אוניברסיטה וכיו"ב חייבים לקבל את התרגום. מוסדות מחוץ לגרמניה, למשל באוסטריה, בדרך כלל מקבלים את התרגום ללא דרישות נוספות, כיוון שההסמכה הגרמנית היא לשני הכיוונים, כלומר מהשפה הזרה לגרמנית וגם מגרמנית לשפה הזרה (למשל: מעברית לגרמנית עבור מוסדות בגרמניה וגם מגרמנית לעברית עבור מוסדות בישראל). עם זאת, מוסדות זרים רשאים לבקש שהתרגום יוגש להם בצירוף אפוסטיל על פי אמנת האג משנת 1961. האפוסטיל הוא אישור הניתן על ידי בית המשפט המחוזי, שהתרגום אכן בוצע על ידי מתרגם בעל הסמכה באותה מדינת מחוז ולאותה שפה זרה. כיוון שאני בעל הסמכה ממדינת המחוז של ברלין, את האפוסטיל עבור התרגומים שלי ניתן לקבל בבית המשפט המחוזי של ברלין. למחלקת האפוסטיל של בית המשפט יש כמובן עותקים של החותמת שלי ושל החתימה שלי כדי לאמת שהתרגום שתגישו בפניהם אכן בוצע על ידי. פרטים נוספים אפשר למצוא בעמוד הזה.