עבודה

דיני העבודה רבים מאד, בוודאי לגבי זרים. את הנקודות החשובות השתדלתי לרכז כאן (בפיתוח):