ציבורי או פרטי?

בגרמניה פועלות מאות קופות חולים שונות – עבורנו הישראלים, שרגילים למספרים חד־ספרתיים, מדובר בשוק מבלבל. הן מתחלקות, כאמור, לשני סוגים: הקופות הציבוריות והקופות הפרטיות. ההבדלים ביניהן נוגעים בעיקר להיקף הביטוח ולדרך חישוב התשלום החודשי.
 
הקופות הציבוריות פועלות, כמעט לחלוטין, במסגרת שמכתיב החוק, כלומר המדינה; לכן הן נקראות בגרמנית הקופות ״החוקיות״ (gesetzliche Krankenkassen). גובה התשלום החודשי נקבע על ידי המדינה, אשר מחליטה גם על היקף הביטוח (מה כלול ומה לא, גובה הכיסוי בכל מקרה ועוד). המדינה היא גם זו שמעדכנת מעת לעת את גובה התשלום והיקף הביטוח (בימינו, לאור המצב הדמוגרפי בגרמניה, זה נעשה כמעט תמיד לרעת המבוטחים).

משום שהוא נקבע על ידי המדינה, היקף הביטוח זהה, עקרונית, בכל הקופות הציבוריות. ישנן קופות ציבוריות המציעות שירותים נוספים (Zusatzleistungen), על־מנת למשוך לקוחות, כלומר מבוטחים. בדרך כלל, היקף התוספות המיוחדות מצומצם יחסית, כך שמבחינת הכיסוי, ההבדלים בין הקופות השונות אינם גדולים. עם זאת, בתחומים מסויימים עשויים להיות הבדלים ניכרים (למשל בתחום רפואת השיניים).
 
אף הקופות הפרטיות פועלות, כמובן, על־פי חוק, אלא שתנאי הפעולה שלהן נקבעים על ידי השוק החופשי. הן חייבות לתת כיסוי מינימאלי בהתאם לדרישות החוק, שהיקפו מצומצם יותר מהיקף הביטוח הציבורי. מעבר לזה, הן רשאיות – אך לא חייבות – להציע לכם תוספות. את גובה התשלום החודשי הן קובעות בעצמן, בשאיפה (מובנת) להרוויח כמה שיותר כסף. עם זאת, עליהן כמובן להתחשב גם במצב השוק ולהתמודד עם ההצעות של המתחרים.