רקע כללי

מבנה קופות החולים בגרמניה שונה מהנהוג בישראל ויש כמה הבדלים שצריך לדעת.
 
בגרמניה, כמו בישראל, על כל התושבים – אזרחים וזרים כאחד, אך לא תיירים – להחזיק בביטוח בריאות. בניגוד לישראל, אין חובה להיות מבוטח בקופת חולים ציבורית. בתנאים מסוימים (לדוגמא: עבודה כעצמאי, הכנסה גבוהה כשכיר) מותר להיות מבוטח במסגרת פרטית במקום הביטוח הציבורי. יתרה מזאת: במצבים מסויימים אף לא ניתן להתקבל כמבוטח בקופות החולים הציבוריות. כתוצאה מכך, הביטוח לא נעשה באופן כמעט אוטומטי, אלא ביוזמתכם.
 
בבואכם אל לשכת הזרים בברלין על מנת לקבל אשרת שהיה (לצרכי לימודים, פתיחת עסק וכדומה), יהא עליכם להציג אישור מיוחד בחתימת קופת החולים שלכם (אם ציבורית ואם פרטית). על הקופה לאשר פרטים חשובים לגבי המסגרת הביטוחית שלכם והיקף הכיסוי ואף לציין את מועד כניסתכם לביטוח ואת גובה התשלום החודשי שלכם. לכן, עליכם להסדיר את ביטוח הבריאות הגרמני שלכם מבעוד מועד.